♦️Như chúng ta đã biết, trồng cây ăn trái vào mùa mưa luôn gặp rất nhiều khó khăn so với mùa nắng. Hôm nay NATA xin chia sẻ với bà con một số biện pháp kỹ thuật bảo vệ vườn cây ăn trái vào mùa mưa như sau: