Uơm hạt giống cho sản phẩm cao cấp bằng sản phẩm NaTa - Đất Sạch Hữu Cơ
* NaTa Đất Sạch Hữu Cơ xin gửi lời cảm ơn đến Nông trại Dưa Lưới cao cấp Farm Cà Mau đã tin dùng sản phẩm để ươm hạt giống cho 1 quy trình nghiêm ngặt sản xuất Dưa lưới cao cấp.
** NaTa Đất Sạch Hữu Cơ hân hạnh đồng hành trong các giai đoạn tiếp theo của quá trình trồng Dưa lưới cao cấp của Nông trại Farm Cà Mau.
*** NaTa Đất Sạch Hữu Cơ đồng hành cùng nông sản sạch.